وزیر خارجه بحرین به موضع گیری درباره نشست اقتصادی منامه درباره فلسطین پرداخت.

به گزارش شیعه پرس به نقل از اسپوتنیک، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین به موضع گیری درباره نشست اقتصادی منامه درباره فلسطین پرداخت.

وی که همسویی آشکار با تل آویو دارد بازهم مدعی حمایت از حقوق فلسطینی‌ها شد و گفت: بحرین حامی ملت فلسطین و بازپس گیری حقوق مشروع آن و برپایی کشور مستقل فلسطین و نیز حامی اقتصاد ملت فلسطین است! میزبانی بحرین از کارگاه صلح برای شکوفایی در راستای حمایت از ملت فلسطین است و هدف دیگری را دنبال نمی‌کند. ملت فلسطین برای ما قابل احترام است.

شایان ذکر است که فلسطینی‌ها به شدت به برگزاری نشست منامه با عنوان صلح برای شکوفایی اعتراض کرده و از عدم شرکت در آن خبر داده اند.