یک قاضی رژیم صهیونیستی، مسلمان فلسطینی را به اتهام سردادن فریاد الله اکبر در مقابل یک گشتی پلیس صهیونیست در صحن مسجد الاقصی محکوم و اقدام وی را اختلال در نظم این مسجد خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ ۵ سال پیش ساهر الغزاوی در مقابل یک گشتی پلیس رژیم اشغالگر صهیونیست در صحن مسجد الاقصی فریاد الله اکبر سر داد و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی وی را بازداشت و به مرکز بازپرسی این رژیم انتقال دادند.

به گزارش ایرنا، به ادعای نظامیان صهیونیست الغزاوی در مقابل پلیس مقاومت کرده و یکی از افراد پلیس را به زمین زده و به دستگاه بی سیم همراه وی آسیب رسانده بود و پلیس نیز به همین دلیل وی را رسما به ایجاد آشوب و تهدید سلامت مردم و برخورد با پلیس در حین انجام وظیفه متهم کرد.

الغزاوی در دادگاه در دفاع از خود اعلام کرده بود که قصد برهم زدن صلح و آرامش را نداشته و گفتن الله اکبر در مکان مقدس بخشی از فریضه دینی تلقی می‌شود.

بر پایه این گزارش، شموئیل هربیست قاضی دادرسی رژیم صهیونیستی مدعی شد، تجربیات گذشته به ما نشان داده که اگر جامعه از شعار به عنوان چیزی غیر از عبادت استفاده کند، این مساله با شورش و اختلال در نظم عمومی همراه بوده و ممکن است منجر به خشونت فیزیکی و تروریسم شود.

این قاضی صهیونیستی در حکم خود اعلام کرده، در صورتی که واژه الله اکبر به هر شکل و ظاهری از تظاهرات و اعتراض مورد استفاده قرار بگیرد، ایجاد کننده آشوب بوده و عبادت تلقی نشده و برهم زننده آرامش و اختلال در نظم عمومی محسوب می‌شود.