نخست وزیر انگلیس پیشنهاد برگزاری همه پرسی جدیدی درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) را مطرح کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از گاردین، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه از برگزاری همه پرسی جدید در این کشور در خصوص برگزیت خبر داد.

نخست وزیر انگلیس که در صحن مجلس عوم این کشور در این خصوص صحبت می کرد، گفت که فردا در معرفی طرح‌ های برگزیتی جدید خود پیشنهاد نوینی را مطرح می‌ کند که نمایندگان آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهند کرد.

رسانه مذکور، پیشنهاد وی را ناظر به همه پرسی جدیدی درباره برگزیت اعلام کرده است.

به گزارش گاردین، پیشنهاد همه پرسی جدید پیرامون برگزیت با مخالف هم حزبی های وی مواجه شد به نحوی که محاظه کاران موسوم به «توری» شروع به تَرک صحن پارلمان کرده و اعتراض خود را به این روش به وی نشان دادند.