شهروندان بحرینی برای تحصن در مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم، همه موانع و تنگناهای ایجاد شده به وسیله رژیم آل خلیفه علیه خود را پشت سر گذاشتند.

به گزارش پرس شیعه؛ دو هفته از تحصن شهروندان بحرینی در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در منطقه الدراز در غرب منامه می‌گذرد.

شهروندان بحرینی برای تحصن در مقابل منزل آیت‌الله قاسم، همه موانع و تنگناهای ایجاد شده از سوی رژیم آل خلیفه علیه خود را پشت سر گذاشتند.

به گزارش تسنیم، به محض سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی رژیم آل خلیفه، بحرینی‌ها خواستار تحصن در مقابل منزل وی شدند.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، انحلال دو تشکل التوعیه و الرساله الاسلامیه و بستن مقرهای جمعیت الوفاق اسلامی از سوی رژیم آل خلیفه حتی انتقاد هم‌پیمانان این رژیم را نیز در پی داشت. بر همین اساس، جو بایدن معاون رییسجمهوری آمریکا از حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین خواست که با معارضان وارد گفت وگو شود.

حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز گذشته با صدور فرمانی حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور را تأیید کرد.

این اقدام رژیم آل خلیفه با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری همراه شده است و بحرینی‌ها در واکنش به آن خواستار برگزاری تظاهرات گسترده شدند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.