نشستی درباره رویت هلال «نجومی- فقهی» بررسی تحلیلی هلال های رمضان و شوال ۱۴۴۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، نشستی درباره رؤیت هلال «نجومی- فقهی» بررسی تحلیلی هلال‌های رمضان و شوال ۱۴۴۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا صیاد، پژوهشگر تقویم، و رؤیت هلال، سیدمحسن قاضی میرسعید، پژوهشگر رؤیت هلال، علیرضا موحدنژاد، عضو شورای مرکزی تقویم دانشگاه تهران، علی اکبر نیری، عضو مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سیدمصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی دانشگاه تهران به ارائه سخنانی در این خصوص می‌پردازند.

نشست رؤیت هلال «نجومی- فقهی» بررسی تحلیلی هلال‌های رمضان و شوال ۱۴۴۰، یکشنبه ۱۲ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۳۰/‏۱۲ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.