منابع خبری از انفجار بمب در نزدیک مسجدی در قطیف عربستان خبر می‌دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه های خبری، از انفجار بمب در مقابل مسجد “حسین العمران” در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق عربستان خبر می دهند.

یک عامل انتحاری پس از آن که با ممانعت کمیته های مردمی، در ورود به این مسجد ناکام ماند، خود را در ورودی آن منفجر کرد.

انفجار بمب در مقابل مسجدی در قطیف عربستان – دوشنبه ۱۴ تیر ۹۵