خطیب جمعۀ منطقه الدراز در منامه گفت که بحران سیاسی بحرین بعد از گذشت ۵ سال هنوز ادامه دارد و ملت بر مطالبات عادلانه و قانونی خود و حکومت نیز بر سیاست روی گردانی و دوری از گفت و گوی جدی و واقعی پافشاری می کنند.

به گزارش پرس شیعه،شیخ محمد صنقور درخطبه های نماز جمعه امروز خاطرنشان کرد که مذهب یک امر شخصی است و نمی توان به دلیل مذهب هیچ کس را از حقوق ملی محروم کرد.

وی افزود: خواسته های مردم شامل اصلاح امورو سازمان های ملی، ثبات همگانی، آزادی، عدالت، مساوات و مشارکت در تصمیم گیری ها، ساختن کشور و تضمین آینده بر اساس پایه های مستحکم است.

وی تعلق جنبش مردمی بحرین به یک طایفه و یا پیروان مذهب خاص را رد کرد و گفت: این موضوع شایعه و ساخته برخی افراد منفعت طلب بوده و علاوه بر آن که با مطالبات مردم همخوانی ندارد کاملا خلاف واقعیت است.

امام جمعه الدراز تاکید کرد که عدالت اجتماعی، مساوات، مشارکت در تصمیم گیری ها مربوط به همه هموطنان است و نه پیروان یک مذهب خاص.

صنقور گفت بعد از گذشت ۵ سال از بحران سیاسی و پیامدهای انسانی آن در بحرین نمی توان از آن چشم پوشی کرد زیرا زندانها پر از زندانی شده و وضعیت خانواده زندانیان خوب نیست .

وی با اشاره به ا ینکه پیامدهای بحران اقتصادی هم گریبانگیر مردم است، تاکید کرد: باید راه حل های ریشه ای پیدا کرد تا کشور به ثبات برسد و این جز با آزادی زندانیان و گفت وگوی جدی با مخالفان امکان پذیر نیست.