نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد شهروندان آمریکایی مخالف وارد شدن کشورشان به جنگی دیگر در خاورمیانه هستند.

به گزارش شیعه پرس، نظرسنجی که از سوی خبرگزاری رویترز و موسسه افکار سنجی «ایپسوس» انجام گرفته نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد آمریکایی ها مخالف اقدام نظامی دولت این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

بر این اساس تنها اقلیت کمی (۱۲ درصد) با اقدام نظامی موافق بوده و ۳۱ درصد نیز در کل مخالف رویکرد خصمانه نومحافظه کاران علیه ایران هستند.

طبق این نظرسنجی حدود نیمی از آمریکایی ها (۵۳ درصد) ایران را یک تهدید برای ایالت متحده می دانند.

همچنین ۶۱ درصد شهروندان آمریکایی ادامه توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ را که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، ترجیح می دهند.

این نظرسنجی طی روزهای هفدهم تا بیستم ماه می (بیست و هفتم تا سی ام اردیبهشت) به صورت آنلاین از هزار و ۷ شهروند آمریکایی که در بین آنها ۳۷۷ نفر طرفدار دموکراتها و ۳۱۳ نفر طرفدار جمهوری خواهان بوده اند انجام شده است.