گروههای مقاومت فلسطین به شدت با نشست اقتصادی منامه مخالفت کردند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از روسیاالیوم، گروههای مقاومت فلسطین به شدت با نشست اقتصادی منامه مخالفت کردند.

گروههای مقاومت فلسطین بیان کردند: حقوق ملی غیر قابل معامله است. طرح‌های اقتصادی و وعده‌های خیالی سبب بهبود چهره پلید معامله قرن که روندی خطرناک برای نابودی آرمان فلسطین هست، نخواهد شد.

گروهه‌های مقاومت فلسطین ضمن مخالفت شدید با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، آنرا خیانت به آرمان فلسطین و خنجری به ملت فلسطین دانستند.

مقاومت فلسطین از امت عربی و اسلامی و در رأس آنها ملت بحرین خواست که از سازشکاران تبرئه بجویند و حامی ملت فلسطین باشند.

گروههای مقاومت فلسطین بر وحدت ملت فلسطین و ادامه تظاهرات بازگشت برای مقابله با معامله قرن تاکید کردند و از تشکیلات خودگردان خواستند که هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی را متوقف کند و از توافق اسلو بیزاری بجوید و حامی مقاومت و ضد معامله قرن باشد.