مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: هیچ کتاب فقهی به اندازه ی کتاب الصلاه کثیرالمباحث نیست، به حدی که الفیه و نفلیه درباره ی آن نوشته اند.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: هیچ کتاب فقهی به اندازه ی کتاب الصلاه کثیرالمباحث نیست، به حدی که الفیه و نفلیه درباره ی آن نوشته اند، در کلمات امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز آمده است:
و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلاتک
و بدان که تمام اعمالت تابع نمازت می باشد.
مشاهده کرده ایم که علمای بزرگ در حال نماز عجیب و غریب بودند، به گونه ای که گویا آن انسان خارج از نماز نیستند.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۲
محمد حسین رخشاد