مردم بحرین(جمعه) با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز برنامه نافرمانی مدنی را آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه، گروه های مخالف بحرین مردم را به برگزار کردن تظاهراتی به نام ” نافرمانی مدنی النمر” در همه شهرها، مناطق و روستاهای این کشور به مناسبت پنجمین سالگرد انقلاب فراخوانده اند.

درجریان این تظاهرات منطقه النویدرات شاهد درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای نظام حاکم آل خلیفه بود که از گلوله های گازی و اشک آور استفاده کردند.

نیروهای رژیم آل خلیفه که تجهیزات نظامی خود را در ورودی منطقه النویدرات مستقر کرده بودند ، ۲ جوان معترض را بازداشت کردند.

شهرهای سار، سنابس، المصلی، مقابه، البلاد القدیم، المرخ، النبی صالح، بنی جمره، ابوقوه و الکوره نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.

منابع خبری بحرینی اعلام کردند که عوامل نظام در منطقه عالی از گازهای سمی و گلوله های صوتی استفاده کردند.

بحرینی ها در منطقه سفاله در شرق جزیره ستره نیز تظاهرات کردند و شعارهائی با مضمون سرنگونی نظام حاکم سردادند.

برنامه نافرمانی مدنی النمر در دو روز آینده نیز برگزار خواهد شد.