مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: در فضل نماز فعلا روایتی بالغ تر و رساتر از این روایت در نظرم نیست که می فرماید: ألصلاه معراج المؤمن؛ نماز، معراج و نردبان ترقی مؤمن است.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: در فضل نماز فعلا روایتی بالغ تر و رساتر از این روایت در نظرم نیست که می فرماید:
ألصلاه معراج المؤمن
نماز، معراج و نردبان ترقی مؤمن است.
هم چنین در روایت داریم:
لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله، ما انفتل من صلاته
اگر نمازگزار می دانست که از جلال الهی چه اندازه او را فرا می گیرد، هرگز از نماز روی بر نمی گرداند.
و نیز از حدیث کل شی ء من عملک تبع لصلاتک؛ (تمام اعمال تو (در قبول یا رد) تابع نمازت می باشد.) معلوم می شود که نماز از همه ی اعمال عبادی بالاتر است؛ اما از حدیث لو یناد بشی ء کما نودی بالولایه؛ (به هیچ چیز به اندازه ی ولایت فرا خوانده نشده است.) استفاده می شود که ولایت از بین عبادات خمس از همه بالاتر است، علت آن چیست؟ آیا به اعتبار این که ولایت از عقاید و اصول است؟ و صلاه فرعیت دارد؟ یا به اعتبار تلازم ولایت است با آن چه مؤمن نمازگزار در نمازها تحصیل می کند؟

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۲
محمد حسین رخشاد