جنگنده های رژیم سعودی مناطق مختلف استان های «الجوف» و «صنعاء» یمن را به شدت بمباران کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های سعودی مناطق مختلفی استان های «الجوف» و «صنعاء» را هدف حملات هوایی قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، منطقه «متون» واقع در استان «الجوف» و «نهم» واقع در صنعاء طی چند نوبت هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های سعودی منطقه «حیفان» واقع در استان تعز را نیز بمباران کردند که به دنبال آن شماری از شهروندان یمنی شهید و یا زخمی شدند.

این در حالی است که مزدوران رژیم سعودی نیز به تلاش های خود برای نفوذ به برخی مناطق در الجوف ادامه دادند.

ارتش و نیروهای مردمی یمن ضمن ناکام گذاشتن تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به مناطقی در تعز، شماری از آنها را به هلاکت رساندند.