نشست بررسی و نقد کتاب «تجدد رمانتیک و علوم شاهی» تالیف «رضا نجف زاده» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، نشست بررسی و نقد کتاب «تجدد رمانتیک و علوم شاهی» تألیف «رضا نجف زاده» برگزار می‌شود.

در این نشست علیرضا ملایی توانی، آدرش حیدری و رضا ماحوزی به ارائه سخنانی در خصوص این کتاب می‌پردازند.

این نشست، دوشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.