شماره ۱۵۰ فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع ادبیات عرفانی فارسی در هند منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، شماره ۱۵۰ فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع ادبیات عرفانی فارسی در هند منتشر شد.

عناوین فصول شماره ۱۵۰ فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت به شرح زیر است:

سخن دبیر / درباره این دفتر، مسعود فریامنش

ادبیات دینی هندوان به زبان فارسی / گفت و گو با فتح الله مجتبائی، مریم حسینی

تفسیر سنت اولیا نگاری در هند / کارل ارنست، ترجمه مسعود فریامنش

اخبار عرفای چشتی در عهد «سلطنت» / محمد حبیب الله، ترجمه سارا حاجی حسینی

بازبینی خیر المجالس / پل جکسن، ترجمه فرزاد مروّجی

سبک ملفوظات در تصوف آسیای جنوبی / امینا استاینفلز، ترجمه محمد احسان مصحفی

مروری بر ادبیات شطاریه / محمدرضا عدلی

نگاهی به سوانح احوال، افکار و ملفوظات زین الدین شیرازی دولت آبادی / مسعود فریامنش

*اندیشه و نظر

هانری کربن و سنّت گرایی / انشاالله رحمتی

فضیلت باور (شکل‌گیری اخلاق باور بدون قرائن) / ریچارد ایمزبری، ترجمه علی قنبریان

ادراک از منظر ابن عربی (تجلی حق در صور اشیا) / سیروس علی زرگر، ترجمه علیرضا رضایت

متون هینه یانه در تاریخ فارسی قرن چهاردهم میلادی (یادداشتی بر بعضی از منابع مورد استفاده رشید الدّین) / گریگوری شوپن- ان آربر میشیگان، ترجمه محمّد منتظری

*کتاب

نقد، گفت و گو و معرفی کتاب / منیره پنج تنی

طراحی بر پایۀ علوم اعصاب شناختی

رابطه علوم شناختی و هنر / گفت وگو با صالح طباطبایی

پرسش از معنای معاصرت در هنر ایران / گفت وگو با علیرضا سمیع آذر

انقلاب مفهومی پیامد مدرنیسم

*گزارش

تبلور هم اندیشی و ترویج عقلانیت در مجمع فلاسفه ایران / ساسان یغمایی