مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با برنامه های مشخصی در کنفرانس سران ناتو در ورشو حضور می یابند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با برنامه و درخواست های مشخصی در کنفرانس کشورهای عضو ناتو در «ورشو» پایتخت لهستان شرکت می کنند.

اتمر در یک نشست خبری در کابل گفت: افغانستان با شش در خواست مشخص در کنفرانس ورشو شرکت می کند.

وی در ادامه تصریح نمود: خواسته اول دولت افغانستان در این کنفرانس تأمین منابع مالی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در پنج سال آینده است که سالانه بالغ بر پنج میلیارد دلار می‌شود، می باشد.

اتمر در ادامه تصریح نمود: موارد دیگر تقویت و تجهیز نیروی هوایی افغانستان، آموزش، تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌شود.

مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت: دیگر خواسته دولت افغانستان از کنفرانس ورشو درک مبارزه با تروریسم با تمام ابعاد آن است.

قرار است کنفرانس «ورشو» با شرکت سران کشورهای عضو ناتو و کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع، که در افغانستان نیروی نظامی دارند، در روزهای هشتم و نهم ژوئیه در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود.

در این کنفرانس «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان شرکت خواهند کرد.
کارشناساس سیاسی و نظامی کنفرانس ورشو را برای افغانستان مهم خوانده و از رهبران دولت افغانستان خواسته اند تا برنامه های مشخص و جامع در این کنفرانس مطرح نمایند.