صدر اعظم آلمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را مانعی برای ترقی این اتحادیه ندانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دی ولت، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان پس از دیدار با برخی از رهبران کشورهای حوزه بالکان با اشاره به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داشت: اتحادیه اروپا باید سعی کند بدون توجه به مسائل حاشیه ای در مسیر اهداف خود گام بر دارد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر اوضاع اتحادیه اروپا بگونه ای نیست که خروج انگلیس از آن وضعیت را به وخامت کشانده و مانع از ترقی آن شود.

در این نشست که رهبران اتحادیه اروپا حضور داشتند، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نیز شرکت داشت.

مردم انگلیس ۲۳ ماه ژوئن به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند. نتایج این همه پرسی واکنش های متفاوتی را در میان سیاستمداران اروپایی به دنبال داشت.