رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا با انتقاد از نتیجه همه پرسی انگلیس سیاستمداران این کشور را بی مسئولیت خطاب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «المار بروک» رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا با انتقاد از برگزاری همه پرسی و نتیجه آن در انگلیس که منجر به خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که انگلیس همه پرسی انجام شده را مشورتی دانسته و راهی برای ماندن در اتحادیه اروپا پیدا کند.

وی همچنین با انتقاد از سیاستمداران انگلیسی و بی مسئولیت خواندن آنها افزود: انگلیسی باید در نخستین مرحله تصمیم بگیرند که می خواهند در اتحادیه اروپا باقی بمانند یا خیر. چون در هر کدام از حالت ها مواضع اروپا تفاوت دارد.

در حال حاضر دولت انگلیس چاره ای جز اجرای درخواست مردم کشورش ندارد.