«نارندرا مودی» با افزودن ۱۹ وزیر جدید، اعضای کابینه خود را افزایش داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند ۱۹ عضو جدید را به کابینه دولت خود اضافه کرد.

این دومین باری است که نارندرا مودی تعداد اعضای کابینه را افزایش می دهد.

وزرای جدید از ایالت های مختلف هند هستند و در حضور «نارندرا مودی» ادای سوگند کردند.

نارندرا مودی از سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون برای دومین بار تعداد اعضای کابینه خود را افزایش داده است.