مجارستان قرار است اواخر سال جاری میلادی درباره پراکندگی پناهجویان در اروپا همه پرسی برگزار کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرانکفورترآلگماینه، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان چندی پیش طرح توزیع پناهجویان در کشورهای اروپایی که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده بود را نپذیرفت و آن را منوط به رای مردم کشور خود دانست.

به همین منظور دولت مجارستان تاریخ ۲ اکتبر را برای برگزاری این همه پرسی در این کشور اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر سال گذشته طرحی را به تصویب رساند که در آن از کشورهای اروپایی خواست ۱۶۰ هزار پناهجوی سرگردان در اروپا را پذیرش دهند.

دولتمردان مجارستان اعلام کردند که اتحادیه اروپا نباید با چنین درخواستهایی در امور داخلی و سیاست کشورهای اروپایی مداخله کنند.