آخوند دربار آل خلیفه تهدیدهایی را که درباره نماز عید فطر علیه شیعیان بحرین مطرح کرده بود، پس گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ اداره اوقاف شیعیان بحرین با صدور بیانیه ای تهدیدهای «شیخ محسن العصفور»، رئیس این اداره، را که واکنش منفی مردم و علمای بحرین را در پی داشت، توجیه کرد.
العصفور، در گفتگو با روزنامۀ الوسط بحرین، تهدید کرده بود که ادارۀ زیر امرش از مطرح شدن هرگونه مواضع دینی و سیاسی مخالف با موضع رسمی دولت بحرین در نماز عید فطر جلوگیری خواهد کرد.
پایگاه «منامه پست» در این باره نوشت که ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریۀ بحرین، روز سه شنبه، در واکنش به اظهارات العصفور بیانیۀ کوتاهی منتشر کرد و در آن دربارۀ دخالت حکومت در شعائر دینی و مسایل اعتقادی و فقهی هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده است که ادارۀ اوقاف شیعیان بحرین ابزاری در دست رژیم آل خلیفه است که از آن برای پیشبرد اهدافش علیه شیعیان این کشور استفاده می کند.
ساعاتی پس از صدور «بیانیۀ هشدار آمیز» یاد شده، شیخ محسن العصفور رئیس ادارۀ اوقاف شیعیان با صدور بیانیه ای « از تهدیدهای پیشین خود عقب نشست» و مدعی شد که او به دنبال تأمین مصلحت عمومی و وحدت میان مذاهب اسلامی و شهروندان کشور است.
بر پایۀ این بیانیه، العصفور ادعا کرد که ادارۀ زیر امرش با هیچیک از طرف های درگیر در بحرین رو در رو نمی شود».