برخی از کاربران عربستانی شبکه اجتماعی توئیتر نظام آل سعود را عامل انفجار تروریستی مدینه منوره دانستند.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از کاربران عربستانی به نم علی یوزرسیف نوشت : عربستان سعودی منشأ تروریست های انتحاری و داعشی ها است افرادی که مساجد و حسینیه ها را منفجر می کنند و سریال سِلفی ۲ نیز به این واقعیت اذعان کرده است.
مبلّغان سعودی از جمله عیسی الغیث عضو مجلس شورای عربستان انفجار تروریستی مدینه منوره را محکوم کردند و این در حالیست که الغیث چندی پیش گفته بود ” عوامل داعش در عربستان پرورش می یابند و از مبلّغان فتنه گر دستور می گیرند مبلّغانی که در دانشگاه ها ، مدارس و بخش های دولتی و خیریه این کشور فعالیت می کنند ”
یک مبلّغ سعودی دیگر به نام عبدالعزیز الطریفی که تجاوز به یمن را ” جهاد واجب ” دانسته است!! ، نوشت ” کُشتن یک انسان بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی جزء گناهان کبیره است زیرا کشتن یک انسان در حکم کشتن همه انسان هاست “.
محمد العریفی نیز که با صدور فتوای جهاد نکاح دست داعش را برای تجاوز به زنان و دختران سوریه و عراق باز کرده است ، برای جلوه دادن عربستان به عنوان قربانی جنایت های داعش نوشت ” انفجار تروریستی مدینه منوره که نزدیک مرقد پیامبر اسلام به وقوع پیوست ، بزرگترین انفجار عربستان بود”