برخی کارشناسان سیاسی انفجارهای تروریستی مدینه و قطیف را کار دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی می دانند.

به گزارش پرس شیعه؛ علی السعدی در گفتگو با خبرگزاری “المعلومه” گفت: «به احتمال زیاد انفجارهای دیروز مدینۀ منوره و قطیف کار دستگاه اطلاعاتی عربستان بوده است تا این کشور خود را قربانی تروریسم نشان دهد، به ویژه در شرایطی که تمام جهان به این باور رسیده است که این کشور عامل گسترش ترویسم و افراط گرایی است».
السعدی افزود: «اسرائیل هم در آغاز تشکیل رژیمش یک هتل و یک کشتی حامل مهاجران یهودی را منفجر کرد تا بر جنایت هایش سر پوش بگذارد و به جهان پیام دهد: ما قربانی تروریسم هستیم».
السعدی تاکید کرد «عربستان هم همین ترفند را یاد گرفته و اجرا کرده است».
دیروز، یک عامل انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی مسجد النبی در مدینه ۵ نیروی امنیتی سعودی را کشت و ۴ نفر دیگر را مجروح کرد. دو انفجار دیگر در شهر قطیف عربستان نیز چند کشته و مجروح بر جا گذاشت.