یک اندیشمند و پژوهشگر تاریخی سعودی افراط گرایی فعلی در منطقه را “اموی” توصیف نمود.

به گزارش پرس شیعه؛ حسن بن فرحان المالکی این مطلب را در صفحه خود در فیسبوک درباره انفجارهای روز گذشته عربستان که به کشته و زخمی شدن شماری انجامید، نوشت.
وی اینگونه نوشت:

نباید هر بار خود را فریب دهیم، تروریسم، دارای مکاتب و شخصیت های خاص خود است که نه به خوارج بلکه به بنی امیه می رسد.
اینکه به نیرنگ، افراط گرایی فعلی را افراط گرایی خوارج می نامند، به خاطر گریز از واقعیت است، آنهایی که امروز ما را به قتل رسانده و مساجد را منفجر می کنند، خود از خوارج تبری جسته و آنان را بدعت گذار می نامند چه اینکه اثر مقاله ها و تلاش خوارج اولیه برای تکفیر دیگران تمام شده است.
از منبج تا المکلا، از اندونزی تا نیجریه، از کراده عراق تا القاع لبنان، استانبول تا بروکسل و از مساجد القطیف و الاحساء تا مسجد نبوی مدینه منروه شاهد تکفیر و خشونت اموی یا همان بنی امیه است.
تکفیر اموی در تاریخ بسیار معروف است، همان منشی که ابتدا حضرت علی (ع) را تکفیر نمود و پس از آن “حجر بن عدی” همان که از صحابه مشهور پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) بود.
بنی امیه اند که وقاحت حمله به مساجد را دارند، حتی حساسیت مفرط نسبت به شیعیان، دارای ریشه اموی است چون بین امیه با اهل بیت (ع) مخالفند.
این اندیشمند سعودی نوشت: اگر کتب داعش را بخوانید و تامل نمایید در خواهید یافت همه دارای ریشه اموی و برگرفته از اندیشه اشخاص مانند ابن تیمیه و مکاتب وی است.