وزیر کشور عراق، درخواست استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه السومریه، “محمد سالم الغبان” روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: دولت عراق تا این لحظه نتوانسته است فعالیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را سازماندهی کند.
وی افزود: نهادهایی متعدد در عراق هستند که در اختیارات آنها تداخل وجود دارد و درصورت ادامۀ این موضوع، رنج و مشکلات مردم عراق ادامه خواهد یافت.