سخنگوی رسمی رئیس جمهور عراق از وجود ۱۷۰ پروندۀ تأیید شدۀ اعدام خبر داد که هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ خالد شوانی” گفت: هیچ پروندۀ مربوط به تروریسم در انتظار تأیید فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق نیست، ودولت ۱۷۰ پروندۀ اعدام را هنوز اجرا نکرده است.
شوانی در گفت و گو با شبکه سومریه نیوز گفت، رئیس جمهور با اعدام همۀ تروریست هایی که متهم به کشتار مردم عراق هستند موافقت کرده و اعدام هایی که توسط وزارت دادگستری انجام شد با تأیید فؤاد معصوم بوده است اما بیش از ۱۷۰ پروندۀ اعدام تأیید شده بیش از دو سال است که توسط دولت متوقف شده است.
شوانی از برخی از سیاستمداران خواست که از مشکلات مردم سوء استفاده نکنند و ضمن یافتن خلل امنیتی بغداد، آن را ترمیم نمایند.
وزارت دادگستری عراق دیروز دوشنبه از اجرای حکم اعدام ۵ محکوم خبر داد و خاطرنشان کرد بیش از ۳ هزار نفر محکوم به اعدام در زندانها منتظر صدور تأییدیۀ رئیس جمهور برای اجرای حکم به سر می برند.
این موضوع بعد از فرمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق، به وزیر دادگستری برای اعدام فوری محکومین به تروریسم مطرح شده است.