استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که در طول تاریخ پیامبران زیادی توسط مشرکان و کافران مورد استهزا و تکذیب قرار گرفتند، گفت: تکذیب، شیوه گناهکاران برای فرار از عذاب و اسرار بر اعمال گناه آلود است.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم رانی زنجانی ظهر امروز در حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه مطالعه تاریخ به ما نشان می‌دهد که پیامبران زیادی توسط مشرکان و کافران مورد استهزا و تکذیب قرار گرفته اند، گفت: تکذیب روش مشرکان برای فرار از عذاب آتش، عدم اطاعت از پیامبر و اسرار بر اعمال گناه آلود است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: مشرکان با وجود این‌که می‌دانستند پیامبران بر حق هستند و رسالت آن‌ها از جانب خداوند تأیید شده برای اینکه بتوانند به سنت‌های غلط خود ادامه داده و عده زیادی از مردم را چپاول کنند پیامبران را تکذیب کرده و آن‌ها را دروغ‌گو می خواندند.

وی با اشاره به اینکه با این روش مشرکان می توانستند به اهداف شوم خود در مقابل جبهه حق جامه عمل بپوشند، تصریح کرد: این تکذیب حتی با وجود ارائه معجزه از سوی پیامبران نیز ادامه داشته و پیامبران هر چه بر هدایت بیشتر پافشاری می‌کردند تکذیب مشرکان بیشتر می شد.

خانم رانی زنجانی با تأکید بر اینکه این تکذیب مشرکان و کافران حتی پس از مرگ هم در قیامت ادامه دارد، تصریح کرد: وقتی از این گروه در روز قیامت در مورد اعمالشان پرسیده می‌شود گناهان و اشتباهات خود را تکذیب کرده و دیگران را علت گناه خود عنوان می کنند.

وی افزود: زمانی که این گروه در قیامت اعمال خود را تکذیب می‌کنند خداوند از اعضا و جوارح آن‌ها می‌خواهد شهادت دهد که چون زبان به نفع انسان شهادت می‌دهد خداوند بر آن مهر خاموشی می‌زند و مابقی اعضای بدن انسان، گناهان او را شهادت می دهند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همچنین برای اینکه برای این گروه بهانه و شبهه ای باقی نماند خداوند انبیاء و سایر شاهدان عرصه قیامت را دعوت کرده و آن‌ها به گناه و تکذیب این افراد شهادت می دهند.

خانم رانی زنجانی یادآور شد: خداوند به صراحت در آیات قرآن کریم تکذیب را شیوه انسان‌های منحرف و مشرک عنوان کرده و می‌فرماید که این افراد با وجود تکذیب و فرار از خطای خود سرانجام به جزای عمل خویش رسیده و تکذیب نمی‌تواند آن‌ها را از عذاب آتش نجات دهد زیرا خداوند بهترین گواه و شاهد بر آدمیان است.