یک شاهزاده زن سعودی توانست با نادیده گرفتن سنت های خاندان سعودی به سر دبیری یک مجله مد لباس در آمریکا برسد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دینا عبدالعزیز، همسر «شاهزاده سعود بن عبدالعزیز بن ناصر»، که یکی از معروفترین صاحبان فروشگاه های لباس در عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر محسوب می شود، به سمت سردبیری نشریه آمریکایی «وگیو» که در زمینه طراحی و مد لباس فعالیت می کند انتخاب شد.

این شاهزاده سعودی در اظهارات خود در مورد این انتخاب گفت: جهان عرب یعنی ۲۵۰ میلیون نفر که تا کنون از نشریه «وگیو» مختص زبان خود برخوردار نبود. سالها طول کشید تا این مجله به زبان عربی نیز منتشر شود.

لازم به ذکر است که این شاهزاده سعودی در حالی از مفهوم جدید نقش زنان در جوامع اسلامی حمایت می کند، که این اعتقادات او در تعارض کامل با اندیشه های خاندان آل سعود در مورد زنان قرار دارد و اگر یکی از شهروندان عادی عربستان چنین اظهاراتی را بیان کند، به طور حتم به اعدام محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است، همسر این شاهزاده خانم سعودی که سالهاست کشف حجاب کرده، پیشتر در سال ۲۰۱۱ محکوم به قتل مستخدم خانه خود شده بود. اما به دلیل انتساب وی به خاندان سعودی، هیچگاه مورد محاکمه قرار نگرفت.