یک شهروند استرالیایی، که متهم به عضوگیری برای گروه تروریستی داعش است، اعتراف کرد که خود به دلیل نبودن دستمال توالت حاضر نشده است به سوریه برود.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه “راشا تودی”، حمدی القدسی، در جلسه محاکمه ای که در استرالیا برگزار شد اذعان کرد که از طریق سامانه پیام رسانی “واتس آپ” “WhatsApp” با اعضای جدید “داعش” ارتباط برقرار کرده و شرایط زندگی در اردوگاه های “داعش” را از آنها جویا می شده است.
روزنامه “دیلی میل”، چاپ انگلیس در شماره دوشنبه گذشتۀ خود، به نقل از القدسی نوشت که آن ها از نبودن اتاق خوابهای مناسب و اینکه مجبورند شب را روی زمین و حتی درخیابان بخوابند شکایت داشتند.
اعضای جدید “داعش” همچنین به القدسی گفته بودند که سرویس بهداشتی در این اردوگاه ها، عبارت است از گودال های کوچکی که در زمین حفر شده اند کما اینکه از دستمال توالت هم در این دستشویی ها خبری نیستند.
القدسی گفت پس از گرفتن تمام این اطلاعات و شناخت شرایط زندگی در اردوگاه های “داعش” در سوریه، به این نتیجه رسیده است که باید در استرالیا بماند.
حمدی القدسی ۴۱ ساله، در دسامبر ۲۰۱۳ به اتهام عضوگیری برای “داعش” از میان جوانان استرالیایی دستگیر شد.