پس از سال‌ ها، علمای شیعه و سنی عراق، یک روز را عید اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در سال های گذشته، مراجع دینی اهل تسنن یک روز زودتر از شیعیان عید را جشن می گرفتند.
در سال جاری، آیت الله سیستانی مرجع شیعیان اعلام کرد که رؤیت هلال ماه شوال برای ایشان به ثبوت رسیده و روز چهارشنبه در عراق، ایران و کشورهای عربی مجاور عید است.
بشیر النجفی دیگر مرجع دینی شیعیان در جنوب عراق نیز روز چهارشنبه را عید اعلام کرد.
از سوی دیگر دیوان وقف سنی در عراق که یک مؤسسۀ دولتی است و به امور اهل تسنن می پردازد نیز اعلام کرد که چهارشنبه اولین روز از ایام عید فطر در عراق است.