روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: جنگ عراق به آواره شدن سه میلیون نفرغیرنظامی منجر شد و ما باید در شرایط کنونی تعهدات خود را در قبال کشوری که در تخریبش کمک کردیم، به یاد بیاوریم.

به گزارش پرس شیعه؛ گاردین در سر مقاله خود با اشاره به انفجارات منطقه الکراده در مرکز بغداد که به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر منجر شد، نوشت: “این انفجارها یادآور جنگ ۱۳ ساله ای است که سال ۲۰۰۳ پس از حمله آمریکا و انگلستان به عراق؛ به کشته شدن شمار زیادی از مردم به ویژه غیرنظامیان منجر شد”.

به نوشته بیروت پرس، این روزنامه تاکید کرد: این به معنای محاکمه مجدد تصمیم اعزام به جنگ نیست، زیرا گزارش کمیسیون چیلکوت روزهای پایانی هفته مسائل زیادی را مشخص خواهد کرد.

گاردین افزود: بهای تصمیم گیری نادرست برای اعزام به جنگ، بسیار سنگینتر از دیگراشتباهات است و باید بهایی را که مردم عراق در ازای آن پرداخت کردند، از یاد نبریم.

این روزنامه انگلیسی ادامه داد: به نظر می رسد انفجار الکراده؛ انتقام گیری گروه تروریستی داعش از ناکامی خود در درگیری سوم فلوجه است و درگیری قطعی نیز به دنبال تلاش نیروهای عراقی برای بازپس گیری موصل خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر شرط اساسی برای برقراری صلح در اوج این تخریبها، شکست دادن گروه داعش است که خلافت را حق خود می دانند.

گاردین نوشت: این جنگ به آواره شدن سه میلیون نفرغیرنظامی منجر شده و ما باید در شرایط کنونی تعهدات خود را در قبال کشوری که در تخریبش کمک کردیم، به یاد بیاوریم.