دم آخر زندگی طبیب بالای سر آخوند ملا فتح علی آوردند، ایشان آهسته به اطرافیان گفت: که کار گذشته است. حضار با همدیگر نجوا می کردند که آخوند (رحمه الله علیه) نفهمد، ولی ایشان به آنها فرمود: بگویید، طبیب چه گفته است؟ بنده سی سال است منتظرش هستم!

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت فرمود: ملایکه قوتشان تسبیح است. ما انبیا و اولیا (علیهم السلام) و ملایکه را نمی شناسیم، چنان که خدا را نمی شناسیم؛ زیرا خیلی از ما دورند؛ ولی علما را چه می گویید که در کنارشان هستیم و حالاتشان را از نزدیک مشاهده می کنیم؟!
دم آخر زندگی طبیب بالای سر آخوند ملا فتح علی آوردند، ایشان آهسته به اطرافیان گفت: که کار گذشته است. حضار با همدیگر نجوا می کردند که آخوند (رحمه الله علیه) نفهمد، ولی ایشان به آنها فرمود: بگویید، طبیب چه گفته است؟ بنده سی سال است منتظرش هستم!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۴
محمد حسین رخشاد