نخست وزیر پیشین انگلیس اعترافات مهمی درباره نقش آمریکا، بریتانیا و ائتلاف متجاوز به عراق در پیدایش داعش مطرح کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ تونی بلر به خاطرهمراهی نیروهای نظامی بریتانیا با امریکا در جنگ عراق عذر خواهی کرد. بلر، همچنین، اعتراف کرد بخشی از مسئولیت پیدایش داعش خود آنان هستند. نخست وزیر پیشین انگلستان درباره پیدایش گروه داعش گفت:” برخی شواهد و دلائل به خوبی بیانگر ارتباط میان پیدایش گروه داعش و جنگ سال ۲۰۰۳ عراق است.”

وی در مصاحبه با شبکه “سی ان ان” و پس از ۱۲ سال شانه خالی کردن ازعذرخواهی صریح برای تصمیم جنگ عراق، بالاخره زبان به پوزش باز کرد.
بلر گفت: “می خواهم به خاطراشتباهات گذشته عذرخواهی کنم وبگویم اطلاعاتی که ما در این زمینه دریافت کردیم نادرست بود؛ زیرا ما حتی درصورت اقدام صدام حسین در استفاده از سلاح های شیمیایی علیه مردم کشور خود و دیگران، تصورات درستی از آن نداشتیم .”

وی افزود: “هم چنین ازدیگراشتباهات مربوط به برنامه ریزی و تاکید بر روش های نادرستی که پس از سقوط رژیم عراق اتخاذ شد نیز عذرخواهی می کنم.”

بلر، همچنین، مسئولیت وضع کنونی منطقه را متوجه آمریکا و متحدانش به ویژه بریتانیا دانست و گفت: “طبیعتا نمی توان گفت کسانی که سال ۲۰۰۳ در نابود کردن رژیم صدام حسین دست داشتند، مسئولیتی در وضعیت سال ۲۰۱۵ ندارند”.

فرید زکریا مجری سرشناس آمریکایی که با بلر مصاحبه می کرد وی را متهم کرد که در خصوص جنگ عراق گوش به فرمان بوش رئیس جمهوری سابق امریکا بوده است.

بلر سال ۲۰۰۴ در مجلس انگلستان گفته بود هرگز به خاطر جنگ عراق عذر خواهی نخواهم کرد؛ زیرا بر این باور هستم که تصمیم درستی بوده است.
وی سال ۲۰۰۷ نیزبا این جمله که ” معتقدم نباید برای اقدامات خود درعراق معذرت خواهی کنیم” بار دیگر مخالفت خود را با عذر خواهی تکرار کرده بود.