جنگنده های نیروی هوایی ترکیه مواضع گروه «پ ک ک» را در استان شینارک هدف حملات خود قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه مواضع گروه تروریستی «پ ک ک» را در استان شینارک در جنوب شرق این کشور هدف حملات خود قرار دادند.

بنا به گزارش نیروهای مسلح ترکیه این حملات در ساعات ۹:۳۳ و ۱۰:۴۵ صبح امروز صورت گرفته است.

در این حملات ۷ هدف از جمله پناهگاه های اعضاء این گروه منهدم شدند.