صدر اعظم آلمان تضمین امنیت دراز مدت اروپا را در همکاری با روسیه دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، صدر اعظم آلمان گفت تضمین امنیت دراز مدت اروپا با روسیه امکان پذیر است.

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور گفت: ما معتقدیم که امنیت در اروپا در دراز مدت را می توان فقط با همراهی روسیه تضمین کرد.

وی در آستانه نشست ناتو در ورشو در ادامه خواستار گفتگوی بین ناتو و روسیه شد.

مرکل در عین حال همچنین اقدامات ناتو در شرق اروپا را دفاعی دانست.