سفر به سوریه با هدف پیوستن به داعش یا جستجوی همسر در میان افراط‌گرایان، به تفریح مورد علاقۀ دختران قفقازی تبدیل شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرنگار “روسیا الیوم” برای تهیۀ گزارش دربارۀ دخترانی که به تروریست های سوریه می‌پیوندند به قفقاز رفته بود، اما متوجه شد که ساکنان محلی تمایلی برای صحبت کردن دربارۀ این موضوع ندارند.
این خبرنگار در فضای مجازی به مطلبی برخورد که اسامی این دختران در آن ذکر شده و از این طریق توانست با دو تن از جنگجویان روس‌تبار داعشی دیدار کند و آنها هم از آسان بودن سفر به سوریه از طریق خاک ترکیه گفتند.
وی در پرس و جوهای خود متوجه شد که دو خواهر از یک خانوادۀ مقیم روستایی در اوسیتیای شمالی حدود یک سال و نیم قبل مفقود شدند و تا کنون خبری از آنها در دست نیست اما ساکنان محلی مطمئن هستند که این دو خواهر به سوریه رفته اند.
خانم خبرنگار همچنین موفق شد با یکی از جوانانی که مدتی در سوریه به سر برده ملاقات کند و وی از سفرش به سوریه از طریق استانبول و توسط یکی از مزدوارن داعش خبر بدهد.
وی گفت که وقتی به فرودگاه استانبول رسیده کارمند فرودگاه از او پرسید که آیا به سوریه می‌رود؟! و او هم در جواب گفته که قصد ارائۀ خدمات داوطلبانه دارد.
گفتنی است این جوان چند روز بعد به کشورش بازگشته و خود را تسلیم مقامات امنیتی کرده، زیرا فقط قصد ارائۀ کمک های پزشکی و امدادی به ساکنان داشته و تأکید می‌کند که رفتن به سوریه از طریق خاک ترکیه کاری بسیار سهل و آسان است.