انفجار یک ساک بمب‌ گذاری شده، فرودگاه بین المللی بنی ولید در غرب لیبی را لرزاند.

به گزارش پرس شیعه؛ این انفجار که ظهر پنج شنبه در سالن انتظار مسافران فرودگاه رخ داد، خسارت سنگین مادی برجا گذاشت اما تلفات جانی نداشت.
به نوشتۀ وبگاه لیبیایی “الوسط”، رئیس فرودگاه بنی ولید، “افرادی قانون شکن” را پشت پردۀ این انفجار دانست؛ اما یک منبع بومی گفت: بعید نیست که این انفجار، توسط عناصر داعش صورت گرفته باشد که ناچار به فرار از شهر سرت شده اند.