حضرت ‌آیت الله جوادی آملی به لزوم گردش سرمایه های مادی در بین همه افراد جامعه اشاره کرد و گفت: اسلام گفته سرمایه مملکت، خون مملکت است لذا باید در بین تمام مردم دور بزند. پس لازم است که ثروت کشور در کلّ مملکت و در بین همه مردم در گردش باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این دیدار اظهار داشت: ما یک اعتقادی داریم و یک اقتصادی؛ بر اساس تفکّر باطل کمونیستی اقتصاد، اصل است حالا چه اعتقاد باشد یا نباشد، اما در منطق دین این است که اصل، اعتقاد است و اقتصاد در کنار اعتقاد تعریف می شود.

وی ادامه داد: سرّش آن است که این دو مکتب از هم کاملاً جداست؛ کمونیست ها می‌گویند پایان زندگی مرگ است و پوسیدن، اما دین می‌گوید پایان زندگی از پوست به در آمدن است نه پوسیدن و ما یک ابدی در پیش داریم که پایان ندارد، این دو جهان‌بینی دو تفکّر سیاسی را هم به همراه دارد، بنابراین ما باید اعتقاد را حفظ کنیم تا اقتصاد به دنبال آن بیاید.

مفسر برجسته قرآن کریم به لزوم گردش سرمایه های مادی در بین همه افراد جامعه اشاره کرد و ابراز داشت: اعتقاد ما به ما می‌گوید وقتی این نظام را خدای سبحان آفرید، سرمایه‌های فراوانی در اختیار انسان قرار داد، این ثروت نه بر اساس سوسیال شرق باید توزیع شود، نه بر اساس کاپیتال غرب؛ چراکه بر اساس نظام سوسیال باطل کمونیستی و بر اساس نظام باطل کاپیتال، این ثروت که در مملکت هست در یک منحنی خاصی دور می‌زند؛ یعنی یا دست دولت‌هاست و دولت‌سالاری است یا دست سرمایه‌داران است و سرمایه‌سالاری است، اما اسلام آمده گفته سرمایه مملکت، خون مملکت است لذا باید در بین تمام مردم دور بزند. پس لازم است که ثروت کشور در کلّ مملکت و در بین همه مردم در گردش باشد.

وی به تعبیر فقیر در فرهنگ قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن می‌گوید ملتی که جیبش خالی است، فقیر است؛ فقیر نه یعنی گدا، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است. بنابراین مردم باید حداقل این احساس را داشته باشند که جیبشان پر است نه به معنای سرمایه‌داری و ثروت‌اندوزی، بلکه به این معنا که آبرویشان محفوظ باشد، اکثریت مردم همین را می‌خواهند، می‌خواهند اگر کسی ازدواج کند بتواند امکانات اولیه زندگی را داشته باشد.

وی با تاکید بر پرورش نیروی انسانی خبره و متخصص خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم نفت و گاز کشور به فراورده های ارزشمند تبدیل کنیم شود و چند برابر شود، نیروی انسانی می‌خواهیم لذا نباید نفرات برتر علمی کشور را به راحتی از دست بدهیم چرا که این افراد سرمایه‌های اصلی مملکت هستند.