عبدالله دوم پادشاه اردن به موضع گیری درباره فلسطین پرداخت.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، عبدالله دوم پادشاه اردن بر موضع ثابت اردن در قبال فلسطین تاکید کرد.

وی افزود: هماهنگی با فلسطینی ها و دیگر طرفهای بین المللی ادامه دارد.

پادشاه اردن گفت: اردن به ادای نقش دینی و تاریخی خود در حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی در بیت المقدس ادامه می دهد.