انتشار تصویری از نماز عید فطر اهل تسنن در این کشور بار دیگر طائفه گری و اختلاف افکنی آل‌ خلیفه را به وضوح نشان می‌ دهد.‌

به گزارش پرس شیعه؛ در حالیکه شیعیان بحرینی تحت تدابیر امنیتی و ممانعت آل خلیفه نماز عید فطر را اقامه کردند، انتشار تصویری از نماز اهل تسنن در این کشور نگاه ها را به خود جذب کرده است.

در تصویری که یکی از شبکه های اجتماعی شیعیان بحرین منتشر کزده است، هندی های اهل تسنن مقیم بحرین در کمال آرامش در حال اقامه نماز عید فطر هستند.

این تصویر بار دیگر طائفه گری و اختلاف افکنی آل‌خلیفه را به وضوح نشان می‌دهد.