ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ملت بحرین را به حضور گسترده در روز جمعه فراخواند و این حضور را نوعی پایداری در برابر رژیم آل خلیفه دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ملت بحرین را به حضور گسترده در روز جمعه فراخواند و این حضور را نوعی پایداری در برابر رژیم آل خلیفه دانست.

ائتلاف ۱۴ فوریه در بیانیه خود بر اهمیت تداوم تحصن گسترده در میدان “فداء” و حضور گسترده مردمی مداوم تاکید و اشاره کرد: رژیم آل خلیفه برای وارد کردن ترس و وحشت در دل های شهروندان بحرینی تلاش می کند، عمل به وظیفه شرعی پیروزی را برای اسلام و ملت ستم دیده این کشور له ارمغان خواهد آورد.

این جریان تحصن مردم در میدان “فداء” که بیش از دو هفته و با وجود تحریم و فشار امنیتی آغاز شده را ستود. تحصن کنندگان در صف های متراکم برای دفاع از اسلام و پیروزی آیت الله عیسی قاسم تجمع می کنند.