محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق با یوسف بن علوی همتای عمانی خود که وارد عراق شده است، رایزنی کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النهرین، محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق با یوسف بن علوی همتای عمانی خود که وارد عراق شده است، رایزنی کرد.

وی در نشست خبری مشترک با بن علوی گفت: ما موضوعاتی که به نفع دو کشور را مورد رایزنی قرار دادیم و همچنین موضوع فلسطین را مورد توجه و رایزنی قرار دادیم. ما به دنبال تحکیم روابط میان دو کشور در همه سطوح هستیم.

حکیم تاکید کرد: عراق و عمان یادداشت تفاهم‌های مشترکی در زمینه سیاسی و هماهنگی مواضع در داخل اتحادیه عرب و خارج از آن امضا خواهند کرد.