کمیته عالی هماهنگی عراق تصمیم نخست وزیر برای ترمیم کابینه را بسیار مهم ارزیابی کرد و از احتمال تغییرات گسترده در آن خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، این کمیته با صدور بیانیه ای که یک نسخه آن در اختیار سایت السومریه نیوز قرار گرفت، دعوت حیدر العبادی، نخست وزیرعراق به انجام تغییرات در کابینه را بسیار مهم خواند و گفت: همه باید در این کار شرکت کنند نه اینکه فقط یک گروه یا طرف خاص انحصار همه چیز را به دست بگیرد. مخصوصا که همه می دانیم مشکل اصلی عراق، عدم وجود دولتی با نهادهای قوی و دستگاههای امنیتی مقتدر است. دستگاههایی که بتواند از همه گروهها و اقشار جامعه حمایت کند.

این کمیته افزود: دولت با تمام نهادها و دستگاههایش در آستانه فروپاشی امنیتی و اقتصادی قرار گرفته و تبعات و آثار منفی آن گریبانگیر تمام جامعه عراق خواهد شد. به عبارت دیگر، ما نگران ورود به مرحله هرج و مرج هستیم.

کمیته عالی هماهنگی عراق خاطرنشان کرد: این امر ما را بر آن می دارد که خیلی جدی تر در صدد تشکیل دولت جدید با عنوانی جدید باشیم؛ دولتی که بتواند سرزمین و ملت عراق را آزاد کند.

این کمیته با تأکید بر این نکته که هدف از تغییرات قریب الوقوع در دولت باید نجات کشور باشد و نه دولت گفت: این هدف با تکروی در اتخاذ سیاستهای حساب نشده و اعمال سیاست امر واقع تحقق نمی یابد بلکه از طریق گفتگو و رایزنی با تمام گروههای سیاسی حاضر و غیر حاضر درعملیات سیاسی به منظور رسیدن به موضع سیاسی واحد و یکپارچه در انتخاب مکانیسم مناسب برای نجات عراق می توان به این هدف رسید.

لازم به ذکر است که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نهم فوریه ۲۰۱۶ خواستار انجام تغییرات اساسی و بنیادین در کابینه و وارد کردن تعدادی شخصیتهای “تکنوکرات” در دولت شده بود. وی از پارلمان نیز خواست دولت را در انجام این کار یاری کند و آن را تنها راه خروج عراق از بحران کنونی دانست.