نتایج تازه ترین نظر سنجی نشان می دهد که حمایت شهروندان سوئدی از ایده پیوستن کشورشان به ناتو ظرف مدت زمان کمتر از یکسال کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری راشا تودی، نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که حمایت شهروندان سوئد از ایده پیوستن این کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ظرف مدت زمانی کمتر از یکسال از ۴۱ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

۴۹ درصد از شهروندان سوئدی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند،‌ مخالف پیوستن کشورشان به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا هستند و در مقابل تنها ۳۳ درصد از این پیوستن احتمالی به ناتو حمایت می کنند. حدود ۱۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفتند که نظرخاصی در این باره ندارند.

حدود یکهزار شهروند سوئدی در این نظرسنجی که در ماه ژوئن توسط یک مؤسسه تحقیقاتی با نام «سیفو» انجام شد، شرکت کردند.

این مؤسسه تحقیقاتی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ پرسش مشابهی را برای شهروندان سوئدی مطرح کرد و نتایج آن کاملاً متفاوت بود.

در نظرسنجی مذکور حدود ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان موافق درخواست عضویت سوئد در ناتو بودند؛ در حالیکه ۳۹ درصد مخالف این اقدام بودند و ۲۰ درصد نیز نظری نداشتند.

مقایسه نتایج این دو نظرسنجی نشاندهنده تغییر در افکار عمومی است که این امر تا حدودی متأثر از مواضع ضد ناتو حزب حاکم بر سوئد- حزب دموکرات سوسیال- است.

گفتنی است که طبق نتایج این نظرسنجی، طبقه متوسط سوئد بیشتر از سایر گروهها خواهان پیوستن به این ائتلاف نظامی است.

شایان ذکر است که پارلمان سوئد در ماه مه «توافقنامه حمایت از کشور میزبان» را با ناتو به تصویب رساند که به موجب این توافقنامه، ناتو مجوز حمل و نقل سخت افزار مشتمل بر هواپیما و کشتی های نظامی را از داخل خاک سوئد خواهد داشت.