پس از وقوع انفجار تروریستی در مرقد سید محمد در سامرا، رهبر جریان صدر عراق، نیروهای تحت امر خود را به این شهر فرستاد.

به گزارش پرس شیعه؛ مقتدا صدر ساعاتی پس از انفجار در مرقد سید محمد (ع) در بلد، شماری از نیروهای خود موسوم به “سرایا السلام” را به حضور در این شهر برای حراست از اماکن مقدس مامور کرد.
صدر در ساعات نخست امروز (جمعه) با صدور بیانیه ای، ضمن “وحشیانه” توصیف کردن حملات داعش به اماکن مقدس، تاکید کرد؛ نیروهای “سرایا السلام” پس از هماهنگی با نیروهای ویژه امنیتی عراق، برای خاموش کردن آتش فتنه و حمایت از اماکن مقدس در شهر بلد، بدون درگیری با هیچ طرفی، عازم این منطقه شوند.