مزارع الملاح در حومه شمالی حلب از اهمیت استراتژی بسیاری برای ارتش سوریه برخوردار است.

به گزارش پرس شیعه؛ مزارع الملاح در حومه شمالی حلب که در کنترل ارتش سوریه و هم پیمانانش است، متشکل از مزارع میانی، شمالی و جنوبی است که به هم پیوسته بوده و دارای اهمیت استراتژیک بسیار برای ارتش سوریه است.

پایگاه” سوریا الان” نوشت مزارع الملاح درسال های گذشته، صحنه تعقیب و گریز میان ارتش سوریه و گروه های تروریستی بوده و ارتش به دنبال تحت کنترل درآوردن مزارع شمالی الملاح است که حلقه اتصال با مزارع جنوبی است که به راه الکاستیلو منتهی می شود که جاده امدادی اصلی برای گروه های مسلح از سمت حومه شمالی حلب به سمت مناطق شرقی حلب است.

ارتش سوریه و هم پیمانانش پیشروی به سمت مزارع شمالی الملاح را ازاواخر ماه گذشته آغاز کرده و عملاً منطقه المزارع شمالی را تحت سیطره کامل خود درآورده اند.

نیروهای ارتش سوریه برای تحت کنترل درآوردن مزارع شمالی الملاح با گروه های تروریستی درگیر شدند که دراین درگیری ها، ده ها نفر از عناصر مسلح به ویژه عناصر مسلح ” گروه نورالدین الزنکی” و ” جبهه النصره” کشته شدند.

پس از کنترل ارتش سوریه بر مزارع شمالی الملاح تروریست ها برای بازپس گیری این منطقه با استفاده از خودروهای بمب گذاری شده و عاملان انتحاری تلاش کردند اما تلاش های آن ها بی نتیجه ماند و خسارات و تلفات بسیار متحمل شدند.

ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان با تشدید حملات خمپاره ای و موشکی به مواضع تروریست ها، به اعمال فشار بر آن ها در مزارع جنوبی الملاح ادامه می دهند و درنتیجه این تلاش ها، دیروز (۱۷ تیر) توانستند به وارد مزارع جنوبی شوند و منطقه مزارع الملاح را به طور کامل از اشغال تروریست ها آزاد کنند.

ارتش سوریه با این دستاورد مهم یعنی سیطره بر منطقه مزارع الملاح، به این دستاوردهای نظامی دست یافته است :

۱ – بستن راه الکاستیلو که تنها جاده برای عناصر مسلح از حومه شمالی حلب به سمت اردوگاه حندرات و از آن جا به سمت مناطق شرقی حلب است.
۲ – تمرکز ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان بر ورودی شمالی حلب با استفاده از نیروهای مستقر در اللیرمون از یک سو و نیروهای مستقر در مزارح الملاح از سوی دیگر.
۳ – فراهم کردن نقطه اتکایی برای ارتش سوریه با هدف باز کردن محور عملیاتی جدید از سمت غرب به سوی اردوگاه حندرات.
۴ – گسترش دامنه امنیتی برای مناطقی که دربردارنده اراضی ارتباطی میان منطقه صنعتی و جاده نبل و الزهراء است.

ابعاد سیطره بر مزارع الملاح

سیطره بر مزارع الملاح ابعادی مختلف دارد؛ نخست اینکه، عناصر مسلح مستقر در مناطق حومه شمالی حلب از طریق جاده الکاستیلو به بزرگ ترین محل تجمع تروریست ها واز آن جا به حومه شمالی حلب و سپس به حومه غربی متصل می شوند و ازآن جا به ادلب که تجمع عمده تروریست ها درآنجاست و سپس به ترکیه وصل می شوند تا مجروحان را منتقل و سلاح و مهمات را جابجا کنند.
دوم؛ کنترل شهر حلب و جدا کردن کامل آن از حومه شمالی.
و سوم؛ آغاز عملیات ارتش سوریه برای پیشروی به سمت مناطق شرقی شهرحلب یا اجرای آشتی هایی مشابه با آنچه در الدار الکبیره درحمص صورت گرفت.