یکی از اندیشمندان مصر تصریح کرد: رژیم صهیونیستی برای مبارزه با اعراب آماده شده است بر همین اساس حکومت مصر نسبت به تحرکات این رژیم هوشیار باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت الامه، سید طاهر الهاشمی، از اندیشمندان شیعه مصر امروز طی پیامی خواستار هوشیاری دولت این کشور در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی شد و تصریح کرد: این رژیم درپی محاصره مصر از طریق کشورهای جنوب این کشور است.

وی افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ورود و تسلط بر برخی از کشورهای آفریقایی واقع در جنوب مصر به خطری برای این کشور تبدیل شده است.

این اندیشمند شیعه خاطرنشان کرد: رویارویی اعراب و اسرائیل در آینده دور از ذهن نیست و رژیم صهیونیستی از اکنون خود را آماده کرده است.

به گزارش فرانس۲۴، نتانیاهو روز پنجشنبه گذشته سفر پنج روزه خود به آفریقا را به پایان برد؛ سفری که طی آن از اتیوپی، اوگاندا، رواندا و کنیا دیدار کرد.