وزیر خارجۀ عربستان سعودی، در کنفرانس بین المللی مونیخ، از سرکوب زنان در کشورش دفاع کرد و گفت که زنان این کشور برای دستیابی به حقوق خود باید صبر کنند.

به گزارش پرس شیعه، عادل الجبیر اعلام کرد که اعطای حقِ رانندگی به زنان در عربستان، نیازمند کمی گذشت زمان است.

به نوشتۀ وبگاه المرصد، الجبیر در خصوص منع زنان از رانندگی در این کشور، گفت: این مساله، یک مسالۀ دینی نیست، بلکه مساله ای اجتماعی است.

وی سپس با انتقاد از مطرح کردن این مساله از سوی منتقدان، ادعا کرد که منتقدان، تنها موضوع ممنوعیتِ رانندگی زنان در عربستان را می بینند و به پیشرفت هایی که در آموزش زنان در عربستان حاصل شده است، توجهی ندارند.

وزیرخارجه عربستان در پایانِ اظهاراتش گفت که زن عربستانی، برای دستیابی به حقوق خود، باید صبور باشد.

گفتنی است، عربستان، تنها کشورِ جهان است که در آن، رانندگی برای زن ممنوع است.