کاندیدای ریاست جمهوری اتریش در گفتگویی از تداوم حضور این کشور در اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ «نوربرت هوفر» کاندیدای راستگرای انتخابات ریاست جمهوری اتریش در گفتگو با روزنامه دی پرسه با بیان اینکه اتریش قصد جدایی از اتحادیه اروپا ندارد، اظهار داشت: اتریش قصد جدا شدن از اتحادیه اروپا را ندارد و این امر را سبب تضعیف کشور می داند.

وی در ادامه افزود: در عین حال واهمه ای هم برای برگزاری همه پرسی نداریم.

هوفر با بیان اینکه ما خواهان اتریش قوی در اروپا هستیم، گفت: جدایی از اتحادیه اروپا به ضرر منافع در پیش روی ما است.

پس از همه پرسی انگلیس و اعلام جدایی این کشور از اتحادیه اروپا موجی از انتقادها علیه سیاست های اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی به راه افتاده است. موضوع پناهجویان و بحران مالی در اروپا از جمله مواردی است که مردم اروپا را نگران کرده است.