جمعیت اصناف سودان که بخشی از مخالفین در این کشور به شمار می آید در خصوص اوضاع کنونی سودان بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از روسیا الیوم، جمعیت اصناف سودان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هرگز نمی پذیرد بخشی از روند از بین بردن آرمانهای ملت سودان باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما هرگز نمی پذیریم بخشی از روند ایجاد مجدد بحران هایی باشیم که ملت سودان علیه آنها انقلاب کردند.

در این بیانیه تاکید شده است: ما آمادگی خود را برای همکاری مثبت در خصوص دستیابی به یک راهکار سیاسی اعلام کرده ایم به شرط آنکه پایبندی به اهداف انقلاب دسامبر و آزادی بیان رعایت شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اجازه نخواهیم داد روند سیاسی به ابزاری برای از بین بردن اتحاد نیروهای انقلابی تبدیل شود.